Podporené projekty

Zakúpením Sviečky za nenarodené deti podporíte tieto projekty a činnosť Fóra života:

PROJEKTY KONKRÉTNEJ POMOCI

Tehotným matkám, dievčatám, rodinám a jednotlivcom pomáhame a ponúkame  konkrétne riešenia ich ťažkých životných situácií.

0
narodených detí
Zachráňme životy
Zachráňme životy

Projekt pravidelnej mesačnej sociálnej, materiálnej a  finančnej pomoci tehotným ženám, matkám s deťmi, rodinám, ktoré sa ocitli náročnej životnej situácii spája tých, ktorí potrebujú pomoc, s tými, ktorí chcú pomôcť – ako aktívni spolupracovníci, materiálne a finančne. Od decembra 2007 sme spolu s darcami a spolupracovníkmi v projekte pomohli  ženám,  ktoré vážne uvažovali o potrate a ďalšie čakajú na zaradenie, podľa množstva príspevkov od darcov. Narodilo sa 190 detí. Riešili sme vyše 3000 príbehov.

www.zachranmezivoty.sk

0
prípadov
Alexis
Poradňa Alexis

Funguje od roku 2009 a pomáha najmä ženám v situáciách spojených s neplánovaným tehotenstvom. Tiež odborne pomáha matkám, ktoré sa nedokážu zmieriť so stratou svojho nenarodeného dieťaťa. K 31. 8. 2020 Poradňa Alexis riešila 1859 prípadov, ktoré sa prevažne týkali neplánovaných tehotenstiev. Do  20% prípadov sa týkalo vyrovnávania sa s umelým či spontánnym potratom, časť bola aj mimo zamerania poradne (domáce násilie, problémy v partnerských vzťahoch a podobne). Dokonca sa do poradne ozývali aj  otcovia nenarodeného dieťaťa, iní príbuzní či priatelia neplánovane tehotnej ženy, ktorí jej chceli pomôcť.

www.alexisporadna.sk

0
prípadov pomoci za rok 2019
Femina
Centrum konkrétnej pomoci FEMINA

FEMINA poskytuje pomoc ženám a dievčatám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii ako je nečakané tehotenstvo, diskriminácia, násilie, kríza v rodine, sociálna núdza či nedostatok potravín, šatstva alebo strata bývania. Centrum konkrétnej pomoci FEMINA pôsobí v Leviciach, v Snine a v Prešove. Za rok 2019 sme riešili cez 200 prípadov. Situácia spôsobená pandémiou Covid-19 sa naplno negatívne prejavila aj v rodinách, ktorým pomáhame. Tento rok  sme preto vyhlásili potravinovú zbierku ako aj burzu šatstva. Len za letné mesiace bolo vyriešených cez 50 prípadov.

www.centrumfemina.sk

CENTRÁ PRE RODINU

0
kontaktných miest
Sieť pomoci

Od roku 2018  Fórum života realizuje projekt Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Cieľom projektu je spájať v každom regióne  tých, čo chcú, vedia a potrebujú poradiť, pomôcť a vzdelávať, a sieťovanie spolupracujúcich organizácií, špecializovaných odborníkov a dobrovoľníkov. Takto vzniklo 8 kontaktných miest – centier pre rodinu, kde nájdu pomoc ľudia v núdzi. V rámci projektu sme uskutočnili 19 vzdelávacích aktivít (Komunikačné zručnosti, Obete trestných činov, Sociálne podnikanie, Vývinové poruchy správania), workshopy formou World Cafe na témy ako chudoba, Alzheimerova choroba, závislosti, dobrovoľníctvo. Uzatvorili sme  91 zmlúv so spolupracujúcimi organizáciami, vyškolili sme  311 ľudí  a projekt bol oficiálne predstavený  v rámci 16 informačných aktivít a 106 osobám.

www.sietpomoci.sk

INFORMAČNÉ KAMPANE

Fórum života každoročne organizuje 2 kampane, ktoré scitlivujú spoločnosť v témach ochrany počatého života.

0
partnerov podujatia
Deň počatého dieťaťa
25. marec – Deň počatého dieťaťa

Biela stužka sa stala symbolom Dňa počatého dieťaťa, ktorá sa nosí na odeve počas týždňa, v ktorom je 25. marec. Tento deň  sa slávi ako Medzinárodný deň spomienky na všetky nenarodené ľudské bytosti. Mottom ročníka 2020 bolo – Zviditeľni neviditeľného človeka. Do kampane sa zapojilo 13 partnerov a 16 mediálnych partnerov. Súčasťou kampane sú aj Koncerty za život, konferencia Vyber si život a udeľovanie Ceny Antona Neuwirtha.

www.25marec.sk

0
sviečok distribuovaných v minulom ročníku
Sviečka za nenarodené deti
2. november – Sviečka za nenarodené deti

Pozývame k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách vašich domov. V rámci kampane sa mapujú pamätníky nenarodeným deťom a pomáhajú sa budovať aj nové.

www.sviecka.forumzivota.sk

VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ A VZDELÁVANIE

Naša činnosť je zameraná na deti, mladých ako aj dospelých.

0
oslovených študentov
Tlakový hrniec
Projekt Tlakový hrniec

V rámci projektu sme debatovali na stredných školách rýchlo a výživne na témy neplánovaného tehotenstva, pornografie, manželstva a vzťahov. Zorganizovali sme 91 debát a oslovili sme 1677 študentov. Natočili sme dokumentárny film Manželstvá z tlakového hrnca, ktorý mal premiéru 5. marca 2020. V jedinečnom autorskom diele hovorí 9 ľudí o nevere, depresii,  závislosti na pornografii a iných krízach v manželstve. Film je možné vidieť online a bezplatne.

www.tlakovyhrniec.sk

0
účastníkov prednášok
Pro-life prednášky

Tematicky sa týkali hlavne prirodzených metód rodičovstva. Zorganizovali sme 2 prednášky pre študentov v univerzitných pastoračných centrách – 70 účastníkov, 17 prednášok pre snúbencov v rámci príprav na manželstvo – 172 účastníkov, 4 prednášky pre manželov – 75 účastníkov. Pre 183 klientiek sme poskovali poradenstvo PPR (prirodzené metódy rodičovstva).

0
týždňov zmien na kartách hry Neviditeľný človek
Konferencie a publikácie

Každý rok organizujeme konferenciu Vyber si život. V roku 2020 sa pre pandémiu  nerealizovala. Ale 1. októbra 2020 v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom organizujeme konferenciu s názvom – Všetko pre rodinu. Viac o konferencii.

Pre veľký úspech sme vydali druhé vydanie edukatívnej hry Neviditeľný človek. Hra bola vydaná aj v anglickej mutácii. www.neviditelnyclovek.sk

0
webináre
Webináre

Fórum života zorganizovalo dva webináre: Neplánované tehotenstvo v mojom okolí a Surogátne materstvo – obchod s ľuďmi či pomoc neplodným?

PROJEKTY ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

Fórum života je najväčšou pro-life platformou, ktorú tvorí 50 právnických osôb – členov Fóra života ako aj cez 100 jednotlivcov. Naši členovia – právnické osoby realizujú rôzne projekty na ochranu života, ktoré sa snažíme aj vďaka vašej štedrosti, podporovať.

Zapáľte virtuálnu Sviečku za nenarodené deti