Čo urobíme s vyzbieranými peniazmi

Získané financie použije Fórum života na ďalšiu činnosť projektov, ktorým sa aktuálne venuje.

Projekt Zachráňme životy

Od roku 2007 pomáha nečakane tehotným ženám v náročnej životnej situácii. Darcovský systém funguje na spôsobe „adopcie“ tehotnej ženy a dieťaťa. Vďaka projektu sa narodilo 156 detí a pomohli sme 171 ženám.
www.zachranmezivoty.sk

Projekt Medzigeneračná solidarita
a ochrana ľudskej dôstojnosti

Od roku 2018 sieťuje Fórum života pomáhajúce organizácie a vytvára databázu organizácií a odborníkov v oblasti sociálnej pomoci. Vznikajú tak kontaktné miesta a rodinné centrá po celom Slovensku s cieľom zamerať sa na pomoc človeku.
www.sietpomoci.sk

Projekt Tlakový hrniec

Projekt rýchlych a výživných debát, ktorého cieľom je formovať kritické myslenie. So študentmi stredných škôl debatujeme na témy ako je interrupcia, nevera či porno a smerujeme k tomu, aby všetci z nich zaujali vlastný postoj.
www.tlakovyhrniec.sk

Poradňa ALEXIS

Funguje od roku 2009 a pomáha najmä ženám, ktoré uvažujú o potrate alebo trpia jeho následkami. Stará sa aj o ženy, ktoré zažili spontánny potrat; tiež o ženy, ktoré tehotenstvo zaskočilo.
www.alexisporadna.sk

Centrá konkrétnej pomoci Femina
Levice-Prešov-Snina

Kontaktno-informačné centrá a centrá pomoci sprostredkúvajú pomoc týraným ženám, ženám čakajúcim choré dieťa alebo v inej životnej situácii.