Otázky a odpovede ku kampani

KTO ORGANIZUJE KAMPAŇ?

Kampaň Sviečka za nenarodené deti organizuje občianske združenie Fórum života.
Prvý krát sme kampaň realizovali v roku 2003. Tento rok kampaň prebieha už po 17. krát.

NA ČO SA POUŽIJÚ VYZBIERANÉ PENIAZE?

Získané financie použije Fórum života na ďalšiu činnosť projektov, ktorým sa aktuálne venuje.
Medzi nimi sú: projekt pomoci Zachráňme životy, vzdelávací projekt Tlakový hrniec, Poradňa Alexis,
projekt Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti, Centrá konkrétnej pomoci Femina
Levice-Prešov-Snina a ďalšie. Viac informácií nájdete na tomto mieste.

ČO ZNAMENÁ, ŽE KAMPAŇ PREBIEHA AKO VEREJNÁ ZBIERKA?

Na to, aby sme počas kampane mohli zbierať finančné príspevky, kampaň je registrovaná ako verejná zbierka na Ministerstve vnútra.
Príspevky zbierame formou predaja predmetov – v našom prípade predajom sviečok.

PREČO JE DÔLEŽITÉ SPRÁVNE KOMUNIKOVAŤ POČAS KAMPANE?

Kampaň Sviečka za nenarodené deti je dlhoročnou tradíciou Fóra života, ktorú realizuje od roku 2003 v čase Pamiatky zosnulých (2. november).
Je nevyhnutné neustále pripomínať hodnotu ľudského života od počatia. Fórum života sa aj touto kampaňou usiluje o spoločenský
rešpekt k nenarodenému životu, o úctu a ochranu. Dôležitý je aj spôsob, ako o téme hovoríme.

Téma, ktorej sa kampaň dotýka, sa mnohým nepáči. Môže to byť spôsobené únavou z opakovania témy potratov; častým zneužívaním
tejto témy na politické účely; frustráciou z toho, že zmeny vidno len veľmi pomaly. Je to prirodzené. To však z našej strany neznamená servilnosť
(snahu zapáčiť sa všetkým) a alibizmus (snahu vyhnúť sa zodpovednosti). Vďaka vytrvalosti dobrovoľníkov v kampani, spolupráci s odborníkmi
v oblasti komunikácie, dizajnu a grafiky vieme oslovovať tak, aby sa vizuálna stránka kampane obmieňala, nenudila a dala nám možnosť
vždy z nového uhla vnímať problematiku.

KTORÉ OBLASTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA KAMPAŇ OSLOVUJE?

Kampaň má niekoľko rozmerov. Vzájomne sa dopĺňajú a podľa rôznej vnímavosti verejnosti aj rozlične oslovujú.
Znamená to, že posolstvo, ktoré vysielame, nezachytí všetkých rovnakým spôsobom. Je predpoklad, že osloví práve to miesto v človeku,
ktoré to najviac potrebuje.

Sú to tieto tri oblasti:

  1. Informačný rozmer.

    Kampaň každoročne poukazuje na vysoký počet umelých aj spontánnych potratov. Verejnosti opakujeme, že každý život je hodný ochrany. Zároveň zdôrazňujeme vedomú citlivosť voči ženám, ktoré akýmkoľvek spôsobom prišli o dieťa. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 15 274 potratov. Štatistiky ďalej uvádzajú tieto skutočnosti: v roku 2018 bolo vykonaných 7 350 umelých potratov a 7924 žien prežilo v minulom roku spontánne alebo zamĺknuté potraty, vrátane mimomaternicových tehotenstiev.

  2. Fundraisingový rozmer.

    Kampaň Sviečka za nenarodené deti je spojená s verejnou zbierkou formou predaja sviečok. Peniaze, ktoré vďaka práci dobrovoľníkov získame, používame na realizáciu projektov, ktorým sa venujeme (v súčasnosti – 2019 – sú to: Zachráňme životy; Poradňa ALEXIS, Tlakový hrniec; Femina – centrum konkrétnej pomoci – Levice, Snina, Prešov; kampaň Deň počatého dieťaťa. Okrem toho od roku 2018 realizujeme projekt OP EVS Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti).

  3. Duchovný rozmer.

    Fórum života vychádza z európskej kultúry založenej na židovsko-kresťanských koreňoch. V nej mala úcta k životu a ochrana ľudskej dôstojnosti vždy primárne postavenie. Vo svojom presvedčení nie sme ojedinelí, ak život chápeme v jeho celistvosti od počatia po prirodzenú smrť a v jeho duchovno-telesnej jednote, ako to potvrdzujú aj vedecké závery. Ide teda o postoj hlboko ľudský, podporený aj kresťanským náboženstvom a veľkými osobnosťami duchovného významu. Podľa súčasného pápeža Františka „nikdy, nikdy neslobodno vyhasiť ľudský život, ani najať vraha, aby sa vyriešil určitý problém. Potrat nikdy nie je odpoveďou, ktorú ženy a rodiny hľadajú. Skôr je to strach z choroby a osamelosť, ktorá spôsobuje, že rodičia váhajú.“ Matka Tereza, veľká zástankyňa života bez potreby súdiť človeka, sa pýta: „Ak akceptujete to, že matka môže zabíjať dieťa vo svojom lone, ako chcete hovoriť iným ľuďom, aby sa navzájom nezabíjali? Každá krajina, ktorá súhlasí s potratmi, neučí svojich ľudí, ako sa navzájom milovať, ale ako využiť násilie k tomu, aby dosiahli to, čo chcú.

Rozširovať tento rozmer môžete aj vy. Je na to niekoľko možností, napríklad usporiadať vo vašej farnosti chválový večer milosrdenstva (know-how poskytneme), požiadať o odslúženie sv. omše za nenarodené deti a ich rodičov alebo iné podujatie – nápadov je veľa.

Duchovné aktivity sa snažíme rozvíjať a zdieľať aj v online priestore – na Facebooku sme vytvorili skupinu Modlitbový a duchovný pilier Fóra života.
Pridajte sa a dajte nám vedieť o vašich duchovných aktivitách na podporu ochrany života.

PREČO HOVORÍME O SPONTÁNNYCH POTRATOCH? NEMALI BY SME SA SÚSTREDIŤ LEN NA TIE UMELÉ?

Keďže kampaň sa volá Sviečka za nenarodené deti, je predpoklad, že v čase Pamiatky zosnulých sa bude týkať aj žien, ktoré spontánne prišli o dieťa. Podľa štatistík o dieťa nedobrovoľne v minulom roku prišlo 7924 žien, mnohé z nich aj opakovane. Chceme k nim pristupovať citlivo a nezväčšovať ich bolesť pohľadom na obrázok rozkošného bábätka. Rovnako necitlivé voči nim (ak nie aj viac) vnímame zobrazenie nenarodeného mŕtveho dieťaťa.

Čo sa týka žien, ktoré potrat podstúpili dobrovoľne, ani ich ranu nechceme zväčšovať a nechceme na ne ukazovať prstom. Preto sa snažíme osloviť práve ich okolie, aby vedeli o možnostiach pomoci tehotným ženám, pre ktoré tehotenstvo znamená obrovský problém. Aby spoločnosť bola informovaná a vedela, že umelý potrat nemôže byť jediným, dokonca priamo ponúkaným riešením a že existuje skutočná možnosť voľby.

V období okolo 2. novembra to budeme my všetci, ktorí zapálime sviečku za nenarodené deti a vyjadríme tak vlastný postoj.