Prečo to robíme

Prečo to robíme?

  • Svetlo sviece je symbol. Každoročne ju zapaľujeme na pamiatku tých, ktorí nás opustili. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 15 274 potratov. Štatistiky ďalej uvádzajú tieto skutočnosti: v roku 2018 bolo vykonaných 7 350 umelých potratov a 7924 žien prežilo v minulom roku spontánne alebo zamĺknuté potraty, vrátane mimomaternicových tehotenstiev.
  • Každoročne si v čase Pamiatky zosnulých (2. november) pripomíname aj tieto životy a myslíme na ženy, ktorých sa to týka.
  • Spolupracujeme s dobrovoľníkmi v obciach po celom Slovensku. Vďaka podpore ich komunity sa sviečky dostanú aj do najmenších obcí na Slovensku. Vo voľnom čase na sviečky nalepili symbol kampane a teraz Vám ich predávajú. Našim dobrovoľníkom sme za to vďační.

Kde sa to začalo?

Kampaň Sviečka za nenarodené deti organizuje od roku 2003 občianske združenie Fórum života.