Kontakty

Fórum života n.f.

Heydukova 14
811 08 Bratislava

IČO: 45 739 358
DIČ: 2023615297
č.účtu: IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295

Verejnú zbierku Sviečka za nenarodené deti organizuje Fórum života, n.f.

Verejná zbierka schválená Ministerstvom vnútra SR, číslo: 000-2023-038886


köp stilnoct

Chcete sa zapojiť? Napíšte nám.

Všeobecné informácie ohľadom kampane adresujte prosím sem: sviecka@forumzivota.sk

Informácie ohľadom dobrovoľníctva sem: dobrovolnik@forumzivota.sk

 

Sekretariát Fóra života
kancelaria@forumzivota.sk
0903 533 946

Magdaléna Veselská
štatutárka neinvestičného fondu
magdav@forumzivota.sk
0904 713 335