O kampani

2. novembra si pripomíname všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov.

Kampaň Sviečka za nenarodené deti organizuje od roku 2003 občianske združenie Fórum života – najväčšia pro-life platforma spolu s partnermi.

Vďaka našim dobrovoľníkom je možné si sviečky (plastové alebo sklenené) zakúpiť na rôznych miestach – hlavne v kostoloch, v centrách pre rodinu, na cintorínoch a vo vybratých obchodoch. Aj v roku 2022 chystáme takýto predaj, ale jeho realizácia bude závisieť od pandemickej situácie. Aktuálne informácie nájdete vždy na tejto stránke alebo na sociálnych sieťach Fóra života.

Sviečku je možné si aj tento rok zakúpiť virtuálne, a tak podporiť projekty a činnosť Fóra života.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým našim dobrovoľníkom, partnerom, priaznivcom a štedrým darcom, bez ktorých by sme nemohli realizovať tento projekt a ani pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Zapáľte virtuálnu Sviečku za nenarodené deti
Spoznajte projekty, ktoré budú podporené vďaka vašej štedrosti
Nájdite Pamätník nenarodeným deťom vo vašom okolí