Podporené projekty

Zakúpením Sviečky za nenarodené deti podporíte tieto projekty a činnosť Fóra života:

PROJEKTY KONKRÉTNEJ POMOCI

Tehotným matkám, dievčatám, rodinám a jednotlivcom pomáhame a ponúkame  konkrétne riešenia ich ťažkých životných situácií.

0
narodených detí
Zachráňme životy
Zachráňme životy

Projekt pravidelnej mesačnej sociálnej, materiálnej a  finančnej pomoci tehotným ženám, matkám s deťmi, rodinám, ktoré sa ocitli náročnej životnej situácii spája tých, ktorí potrebujú pomoc, s tými, ktorí chcú pomôcť – ako aktívni spolupracovníci, materiálne a finančne. Od decembra 2007 sme spolu s darcami a spolupracovníkmi v projekte pomohli  ženám,  ktoré vážne uvažovali o potrate a ďalšie čakajú na zaradenie, podľa množstva príspevkov od darcov. Narodilo sa do 200 detí. Riešili sme vyše 3000 príbehov.

www.zachranmezivoty.sk

0
prípadov
Alexis
Poradňa Alexis

Funguje od roku 2009 a pomáha najmä ženám v situáciách spojených s neplánovaným tehotenstvom. Tiež odborne pomáha matkám, ktoré sa nedokážu zmieriť so stratou svojho nenarodeného dieťaťa. K 30. 6. 2021 Poradňa Alexis riešila 2118 prípadov, ktoré sa prevažne týkali neplánovaných tehotenstiev. V roku 2020 sme pomohli zachrániť 48 detí, o ktorých vieme. Od roku 2020 sme zaznamenali aj zvýšený nárast žien, ktoré sa nevedeli vyrovnať so skúsenosťou potratu. V prípade žien po umelom potrate sme zaznamenali nárast prípadov až o 60,87 % a v prípade žien po spontánnom potrate o 50 %. Pre ženy po strate nenarodeného dieťaťa sme pripravili v roku 2020 novinku – podporné skupiny, kde navzájom zdieľali svoje prežívanie, problémy a spoločne sa naďalej podporujú na ceste zmierenia sa so stratou nenarodeného dieťaťa. Stretnutia sa tešia úspechu, je o ne záujem a preto v nich pokračujeme aj v roku 2021.

www.alexisporadna.sk

0
prípadov pomoci
Femina
Centrum konkrétnej pomoci FEMINA

FEMINA poskytuje pomoc ženám a dievčatám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii ako je nečakané tehotenstvo, diskriminácia alebo domáce násilie. Rovnako pomáhame sociálne slabým rodinám, ktoré trpia nedostatkom potravín, šatstva alebo stratou bývania. Za rok 2020 sme riešili viac ako 190 prípadov. Počas pretrvávajúcej pandémie COVID-19 sme nadviazali úspešnú spoluprácu s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, starostami obcí, farnosťami ako aj mimovládnymi organizáciami. Naša pomoc a spolupráca je založená na poradenstve,  podpore, pomoci  a  sprevádzaní  klienta,  čo  je predpokladom  motivácie, mobilizácie a angažovanosti sa klienta v riešení jeho problému. Centrum konkrétnej pomoci FEMINA nájdete v Leviciach, v Snine a v Prešove.

www.centrumfemina.sk

CENTRÁ PRE RODINU

0
zosieťovaných organizácií
Sieť pomoci

Od roku 2018 Fórum života realizovalo projekt Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Spojili sme v každom regióne tých, čo chcú, vedia a potrebujú poradiť, pomôcť a vzdelávať, a zosieťovali sme spolupracujúce organizácie, špecializovaných odborníkov a dobrovoľníkov. Takto vzniklo 8 kontaktných miest – centier pre rodinu, kde nájdu pomoc ľudia v núdzi. Naďalej, aj po skončení projektu, pôsobíme v každom krajskom meste na Slovensku. V našej databáze nájdete viac ako 800 organizácií. Naďalej sieťujeme, a to aj napriek pandémii. Web sietpomoci.sk je určený pre všetky osoby prvého kontaktu a ak to situácia dovolí budeme pokračovať v dobre rozbehnutých diskusiách a workshopoch na aktuálne témy, ktoré sú v každom regióne osobitné.

www.sietpomoci.sk

INFORMAČNÉ KAMPANE

Fórum života každoročne organizuje 2 kampane, ktoré scitlivujú spoločnosť v témach ochrany počatého života.

0
partnerov podujatia
Deň počatého dieťaťa
25. marec – Deň počatého dieťaťa

Hlavný slogan kampane: Ešte ma nevidíš, ale ja už žijem. Nadviazali sme v grafike na predchádzajúci ročník a pripravili sme propagačné materiály. Situácia spôsobená pandémiou Covidu-19 zasiahla do projektu – zatvorili sa kostoly a dobrovoľníci nemohli rozdávať biele stužky a ani letáky v uliciach. Naplánovaný projekt sme preto urýchlene preklopili len do online priestoru. Tradičné sprievodné akcie boli zrušené alebo presunuté na iný termín.

www.25marec.sk

0
sviečok distribuovaných v minulom ročníku
Sviečka za nenarodené deti
2. november – Sviečka za nenarodené deti

Téma kampane “Sviečka za nenarodené deti 2020” bola: Zapáľme sviečku za nenarodené deti. Rozsvieťme SlovenskoSviečky sme distribuovali cez regionálnych koordinátorov a dobrovoľníkov v rámci neinvestičného fondu Fórum života a schválenej verejnej zbierky. Pre pandemické opatrenia spôsobené Covidom-19 a s tým spojeným zatvorením kostolov, sme kampaň nemohli realizovať v pôvodnom pláne s dôrazom na 2. november, ale sme  ju rozložili na celé obdobie  novembra až decembra 2020. K 31. 12. 2020 sa preto podarilo dostať k priaznivcom len 36 % sviečok napriek zapojeniu aj iných nových foriem distribúcií (kníhkupectvá, lekárne, drogerie a pod.).

Viaceré aktivity sme z dôvodu obmedzení presunuli do online priestoru, kde si mohli ľudia zapáliť virtuálnu sviečku.

www.sviecka.forumzivota.sk

VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ A VZDELÁVANIE

Naša činnosť je zameraná na deti, mladých ako aj dospelých.

0
oslovených študentov
Tlakový hrniec
Projekt Tlakový hrniec

V rámci projektu sme debatovali na stredných školách rýchlo a výživne hlavne na tému škodlivosti pornografie, ale tiež o neplánovanom tehotenstve, manželstva a vzťahoch. Zorganizovali sme 16 debát a oslovili sme 310 študentov. Natočili sme rozhovory s manželskými poradcami, ktorí odpovedajú na často kladené otázky od študentov, napríklad, ako si nájsť správneho partnera, alebo ako obnoviť zničenú dôveru?

Taktiež sme natočili rozhovory k téme škodlivosti pornografie. Ponúkame vám príbehy mužov, ktorí bojujú so závislosťou na pornografii a tiež rozhovory s odborníkmi k tejto téme. Všetky rozhovory je možné vidieť online a bezplatne na našej stránke.

www.tlakovyhrniec.sk

0
účastníkov prednášok
Pro-life prednášky
  • Pre snúbencov – 6 prednášok / 120 účastníkov
  • Poradenstvo PPR (Prirodzené metódy rodičovstva) – 180 klientok
  • 2 webináre s Jánom Viglašom na tému umelé oplodnenie a očkovanie
0
týždňov zmien na kartách hry Neviditeľný človek
Konferencie a publikácie

Každý rok organizujeme konferenciu Vyber si život. V roku 2020 sa pre pandémiu  nerealizovala. Ale 1. októbra 2020 v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom organizujeme konferenciu s názvom – Všetko pre rodinu. Viac o konferencii.

Pre veľký úspech sme vydali druhé vydanie edukatívnej hry Neviditeľný človek. Hra bola vydaná aj v anglickej mutácii. www.neviditelnyclovek.sk

0
webináre
Webináre

Fórum života zorganizovalo dva webináre: Neplánované tehotenstvo v mojom okolí a Surogátne materstvo – obchod s ľuďmi či pomoc neplodným?

PROJEKTY ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

Fórum života je najväčšou pro-life platformou, ktorú tvorí 50 právnických osôb – členov Fóra života ako aj cez 100 jednotlivcov. Naši členovia – právnické osoby realizujú rôzne projekty na ochranu života, ktoré sa snažíme aj vďaka vašej štedrosti, podporovať.

Zapáľte virtuálnu Sviečku za nenarodené deti