Sviečka za nenarodené deti

Manuál pre dobrovoľníka

Milí koordinátori a dobrovoľníci zapojení do kampane Sviečka za nenarodené deti,

dostávate od nás manuál dobrovoľníka. Má byť pre Vás pomocou, ako krok po kroku kampaň zvládnuť. Manuál dáva aj odpovede na najčastejšie otázky alebo problémy, s ktorými sa môžete stretnúť. Vďaka Vám má kampaň Sviečka za nenarodené deti 16-ročnú históriu a môže trvať aj naďalej. Ďakujeme Vám a povzbudzujeme Vás v tejto zmysluplnej činnosti.

Malá pripomienka, čo je Fórum života

Občianske združenie Fórum života je platforma združujúca 50 organizácií a 170 fyzických osôb, ktorá už 16 rokov chráni ľudský život od počatia po smrť. Primárne realizujeme projekty konkrétnej pomoci (najmä ženám a rodinám v núdzi), pôsobíme v ochrane života cez legislatívnu oblasť, vzdelávame a informujeme. Od roku 2018 realizujeme projekt Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Jednou z našich najstarších kampaní je práve Sviečka za nenarodené deti, ktorú Fórum života realizuje od roku 2003.

Malá pripomienka, čo je Sviečka za nenarodené deti

  • silný odkaz, že Slovensku na živote pred narodením záleží
  • podpora projektov Fóra života, ktoré prinášajú nádej žiť
  • vnímanie bolesti, ktorá ostáva po strate dieťaťa

 

Vaša koordinátorská a dobrovoľnícka práca v kampani má dve základné fázy:

PRÍPRAVNÚ FÁZU A REALIZAČNÚ FÁZU

01. Prípravná fáza

01.

Zaregistrujte sa ako dobrovoľníci

Pre kampaň Sviečka za nenarodené deti sú dobrovoľníci kľúčovou súčasťou. Nik tak dobre nepozná prostredie vlastnej obce/farnosti, ako práve Vy – dobrovoľníci – a to je jedna z top výhod. Chceme o Vás vedieť, ste pre nás dôležití.

Nech sa páči, vyplňte registračný formulár.

V prípade, že pre občianske združenie Fórum života odpracujete počas roka 40 hodín, môžete darovať až 3%
z podielu zaplatenej dane. Na toto potrebujete dobrovoľnícku zmluvu, radi Vám ju zašleme, kontaktuje nás.

02.

Nadviažte spojenie
s kontaktom v regióne

Tu sú kontakty na zodpovedné osoby v každom z ôsmich krajov Slovenska. Kam patríte? Ozvite sa im, čakajú na Vás. Zodpovedná osoba vo Vašom regióne Vám pomôže s odhadom počtu kusov sviečok (malých aj veľkých), počtu plagátov a nálepiek. Pýtajte sa, sú tu pre Vás.

03.

Čo ďalej? Veľa malých, ale dôležitých krokov

Kde sa chystáte predávať sviečky? Môže to byť v kostole, v rodinnom centre, na cintoríne či
v škole. Ozvite sa s týmto zámerom zodpovednej osobe priamo na danom mieste (môže to byť správca farnosti, vedúci komunity, riaditeľ školy…) Možno sa u Vás už sviečky predávali. Začiatok bude pre vás jednoduchší.

Čo treba urobiť ďalej?

1. vypýtať si súhlas s vykonávaním zbierky
od zodpovednej osoby na mieste

2. súhlas treba doručiť na adresu kontaktnej osoby v regióne

3. vyzdvihnúť si sviečky, plagáty, nálepky
a oznam o zbierke u kontaktnej osoby

4. pri kontrole a preberaní materiálov podpísať preberací protokol s kontaktnou osobou v regióne, v prípade potreby aj so zodpovednou osobou s predajom

5. označiť sviečky nálepkami

 

Prípravná fáza je na konci.

02. Realizačná fáza

Prípravu ste zvládli perfektne, prichádza na rad samotný predaj.

Sviečky tradične začíname predávať už dva týždne pred Sviatkom všetkých svätých
(1. november) a Pamiatkou zosnulých
(2. november).

V roku 2019 tak môžete začať
s predajom v sobotu 19. októbra 2019.

Kampaň spojená s verejnou zbierkou vrcholí 2. novembra 2019.

Čo treba urobiť na mieste predaja?

1. Označiť toto miesto značkou Fórum života
a oznámením o konaní verejnej zbierky (napríklad pripnutím na stolík).

2. Označiť seba ako dobrovoľníka/dobrovoľníčku (napríklad štítok na tričko, bundu)

3. Pripraviť cenovky na sviečky

4. Označiť pokladničku toutou značkou alebo nálepkami, ktoré ste lepili na sviečky. (Manipulácia s peniazmi musí byť transparentná, zabezpečená proti zneužitiu, pokladnička bezpečne uschovaná po dohode
u Vás alebo u zodpovednej osoby).

Predaj sviečok už prebieha. Čo všetko môže nastať?

Pripravte sa na rôzne situácie, ktoré môžu nastať. Najčastejšie otázky, ktoré naši dobrovoľníci dostávajú, sa týkajú činnosti Fóra života. Hľadať argumenty býva občas ťažké
a dobrá príprava sa zíde. Najčastejšie otázky a možné odpovede na ne nájdete tu.

Čo je pri predaji sviečok najdôležitejšie?

ĎAKOVAŤ – za všetko – za finančný príspevok, za otázky, za postrehy – aj za tie „pod kožu“. Poďakujte sa aj zodpovednej osobe za možnosť usporiadať zbierku.

03. A je tu záver

Čakajú Vás posledné tri kroky.

01.

Poslať vyzbierané peniaze na registrovaný zbierkový účet IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295. Ako variabilný symbol uveďte PSČ obce
a do poznámky presný názov obce, farnosti alebo inštitúcie, v rámci ktorej ste zbierku organizovali. Peniaze môžete poslať aj poštovou poukážkou s uvedením tých istých údajov (variabilný symbol: PSČ obce, poznámka pre prijímateľa: názov obce, farnosti alebo inštitúcie, v rámci ktorej ste zbierku organizovali).

Peniaze je potrebné odoslať čo najskôr po oficiálnom skončení zbierky.

Termín pre rok 2019 je 15. november 2019.

02.

Vrátiť zvyšné sviečky cez kontaktnú osobu do Fóra života, ak ste sa nedohodli na inom mieste uskladnenia (v tom prípade dajte vedieť kontaktnej osobe, kde sviečky sú).

03.

Máte aj fotografie? Pošlite nám fotky na sviecka@forumzivota.sk

GRATULUJEME, všetky kroky sú splnené, kampaň prebehla úspešne. TERAZ JE RAD NA NÁS.

V tejto chvíli my ĎAKUJEME Vám. V blízkej dobe Vám dáme vedieť, koľko ľudí sa zapojilo
a koľko peňazí sme najmä vďaka Vášmu úsiliu vyzbierali.

 

MÁTE EŠTE OTÁZKY?

Obráťte sa na nás:

Sekretariát Fóra života, kancelaria@forumzivota.sk, tel. 0903 533 946