Výročné správy

Fórum života n.f. je neinvestičný fond zriadený podľa zákona č 147/1997 Z.Z. o neinvestičných fondoch, ktorého účelom je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany ľudských práv, ochrany a podpory zdravia a vzdelávania a podpora sociálnych služieb.

Zameria sa najmä na:

    • finančnú podporu pri organizovaní informačných kampaní v ochrane ľudského života a rodiny,
    • podporu riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých, slabých,
    • podporu vydavateľskej činnosti, tlač a distribúciu letákov a materiálov zameranú na ochranu života,
    • finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, kurzov, školení, konferencií a seminárov v oblasti ochrany života a rodiny.

 

Hlavným príjmom finančných prostriedkov na podporu účelu fondu je verejná zbierka s názvom Sviečka za nenarodené deti, ktorá je spojená s kampaňou šírenia úcty k životu od počatia.

Aktuálna výročná správa:

Výročná správa Fórum života n.f. 2021

Z ďalších rokov:

Výročná správa Fórum života n.f. 2020
Výročná správa Fórum života n.f. 2019
Výročná správa Fórum života n.f. 2018
Výročná správa Fórum života n.f. 2017
Výročná správa Fórum života n.f. 2016
Výročná správa Fórum života n.f. 2015
Výročná správa Fórum života n.f. 2014
Výročná správa Fórum života n.f. 2013
Výročná správa Fórum života n.f. 2012