Categories: Nezaradené

Nenarodené

Nenarodené

 

A ešte toto chcel som vedieť, Bože:

kam dávaš v nebi deti nechcené?

Tu u nás dole nik im nepomôže,

neprídu na svet ani na sene.

 

Kyrety smrti vyzlečú ich z kože…

Bezmenné mláďa voláš po mene?

A ešte toto chcel som vedieť, Bože:

kam dávaš v nebi deti nechcené?

 

Je bremä lásky iba na žene?

No tvoje srdce predsa viacej zmôže.

Prichystaj pre ne v nebi z lásky lóže.

 

A ešte jedno povedzže mi, Bože:

dokedy budú deti nechcené?

 

Pavol Prikryl