O kampani

Kde sa to začalo?

Kampaň Sviečka za nenarodené deti organizuje od roku 2003 občianske združenie Fórum života.

Prečo to robíme?

  • Svetlo sviece je symbol. Každoročne ju zapaľujeme na pamiatku tých, ktorí nás opustili. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 15 274 potratov. Štatistiky ďalej uvádzajú tieto skutočnosti: v roku 2018 bolo vykonaných 7 350 umelých potratov a 7924 žien prežilo v minulom roku spontánne alebo zamĺknuté potraty, vrátane mimomaternicových tehotenstiev.
  • Každoročne si v čase Pamiatky zosnulých (2. november) pripomíname aj tieto životy a myslíme na ženy, ktorých sa to týka.
  • Spolupracujeme s dobrovoľníkmi v obciach po celom Slovensku. Vďaka podpore ich komunity sa sviečky dostanú aj do najmenších obcí na Slovensku. Vo voľnom čase na sviečky nalepili symbol kampane a teraz Vám ich predávajú. Našim dobrovoľníkom sme za to vďační.

Čo urobíme s vyzbieranými peniazmi?

Fórum života sa sústredí najmä na konkrétnu pomoc. Sme presvedčení, že je našou zodpovednosťou vytvárať riešenia, ktoré pomáhajú sú v súlade s naším presvedčením, že ľudský život je životom už od momentu počatia. Aj preto sa v súčasnosti sústredíme najmä na projekty pomáhajúce ženám, ktoré sa tehotenstvom ocitli v náročnej životnej situácii. Vaša finančná podpora pomáha denno-denne nachádzať zmysel ponechať si dieťa desiatkam žien a dáva im nádej a konkrétnu pomoc, ako túto životnú situáciu zvládnuť.
Popri tom Fórum života pôsobí v oblasti advokácie ochrany života.

Projekt Zachráňme životy

Od roku 2007 pomáhame ženám v náročnej životnej situácii. Darcovský systém funguje na spôsobe „adopcie“ tehotnej ženy a dieťaťa. www.zachranmezivoty.sk

Poradňa Alexis

Funguje od roku 2009 a pomáha najmä ženám, ktoré uvažujú o potrate alebo trpia jeho následkami. Stará sa aj o ženy, ktoré zažili spontánny potrat; tiež o ženy, ktoré tehotenstvo zaskočilo. Poradňa Alexis poskytuje svoje služby bezplatne. www.alexisporadna.sk

Debaty Tlakový hrniec

Záleží nám na tom, aby sme formovali kritické myslenie. So študentmi stredných škôl debatujeme na témy ako je interrupcia, nevera či porno. Našim cieľom je, aby všetci z nich zaujali k témam vlastný postoj. www.tlakovyhrniec.sk

Femina v Leviciach, Centrum pomoci v Prešove a v Snine

Naša činnosť sa sústredí na miesta, kde je to najviac potrebné. Kontaktno-informačné centrá a centrá pomoci sprostredkúvajú pomoc ženám, ktoré sú týrané, čakajú choré dieťa alebo sa ocitli v inej ťažkej životnej situácii.

Informačno-vzdelávacia kampaň 25. marec - Deň počatého dieťaťa

www.25marec.sk