14. októbra 2021

|

Categories: Kampaň Sviečka 2021

SPOT kampane 2021

Spot kampane

 

Kampaň Sviečka za nenarodené deti každoročne sprevádza spot kampane. V tomto roku 2021 sme sa rozhodli spot poňať ako návod ku sviečke za nenarodené deti. Sviečka a jej plameň je symbolom nádeje, ktorú akoby pomaly strácame a ktorú nám aj celá pandémia zdá sa niekedy chcela vziať. Naša sviečka prináša nádej aj pomoc. Nádej, že sa s našimi milovanými a deťmi, ktoré sa nemohli narodiť na tento svet, raz stretneme, tam kde už čas nebude plynúť a pomoc sa s tým vyrovnať.

Pozývame Vás, aby ste podobne ako rodina v našom spote zapálili sviečku za konkrétne dieťa alebo za tie, ktoré nepoznáte, no nenarodili sa. Zapáľte ju na peknom a na to vyhradenom mieste, alebo doma, alebo na cintoríne všade tam, kde jej svetlo môže niesť Vaše posolstvo a prinášať nádej.

Kampaň Sviečka za nenarodené deti môže podporiť zapálením virutálnej sviečky.