18. júna 2021

|

by: andreaziakova

|

Categories: Kampaň Sviečka 2021

KERZE FÜR UNGEBORENE KINDER 2021 – 2. ročník

Milí naši sympatizanti!

S radosťou sa s vami chceme podeliť o príspevok p. diakona Tománka, ktorý začal v Rakúsku propagovať náš projekt Sviečka za nenarodené deti. Teší nás, že hlavná myšlienka kampane prechádza od nás až za hranice Slovenska a získava si srdcia ďalších. V predchádzajúcich týždňoch prebehol u nich už druhý ročník kampane. Ako sa môžete dočítať, postupne sa Sviečka dostáva až k talianskym a švajčiarskym hraniciam. Tento rok sa sviece dostali aj do Nemecka, kde diakon Tománek rozbieha ďalšiu iniciatívu s organizáciami bojujúcimi za život. 

KERZE FÜR UNGEBORENE KINDER 2021 – 2. ročník (Sviečka za nenarodené deti v Rakúsku)

Drahí podporovatelia,

chcel by som sa vám poďakovať za váš čas, nasadenie a odhodlanie bojovať za život nenarodených. S vašou podporou som mohol odštartovať 2. ročník Kerze für ungeborene Kinder.

Tento rok to bolo 9. 5. 2021 na Deň matiek vo Franziskanerkirche vo Viedni. Prečo na Deň matiek? V Rakúsku sa celý mesiac máj, až takmer do polovice júna, modlí za mamičky a robia sa rôzne podporné akcie v tomto duchu. Samozrejme, je to aj mesiac Panny Márie a o to viac ide o prehĺbenie myšlienky materstva a pomoci.

Predstavenie projektu

Projekt bol prvý raz predstavený 3. 10. 2020 v Bad Deutsch – Altenburg. Projekt som prestavil vo Viedni (na viacerých miestach), v Salzburgu, Wolfsthali, Hainburgu, Bergu, Prellenkirchen, Deutsch Haslau, Hundsheim, Bad Deutsch – Altenburg, Haslau an der Donau, Maria Ellend. Do projektu som prizval osem organizácií: ICF, IEF, MISSIO, KANA, Österreichische Lebensbewegung, Lebenskonferenz, Jugend für das Leben, St. Elisabeth University of Health and Social Work. Rozdaných bolo 1022 sviec, 200 plagátov, 905 modlitieb, 1105 brožúr.

Vyzbierané peniaze vo výške 2.669,70 eur boli – pod záštitou St. Elisabeth Stiftung – použité na poradenstvo tehotným ženám, rodinné poradenstvo, psychoterapie a taktiež veľkú podporu pre dom matiek s deťmi (krízové centrum) vo Viedni, kde sa nachádzajú matky s deťmi do 4 rokov.

Spolupracujeme aj s ďalšími organizáciami

Tento rok 2021 som do druhého ročníka prizval aj nemeckú organizáciu Ja zum Leben (z nemčiny: Áno, životu), KISI Gemeinschaft a organizáciu Leben-Werte-Zukunft (z nemčiny: Životné hodnoty – budúcnosť), čiže spoluprácu už mám aj z Nemeckom a vďaka tomuto ročníku a účasti na konferencii začiatkom mája v St. Pölten sa postupne táto myšlienka dostáva k talianskym hraniciam a do Talianska, kde v pohraničí bývajú Rakúšania. Za tieto tri týždne boli rozdaných už viac ako 1500 sviec, letákov, modlitieb. Kardinal Schönborn mi povedal, že je to zázračné a až nepredstaviteľné, čo som dokázal za podpory mojej rodiny, priateľov, ktorí ma finančne a modlitbami podporovali a že je to výnimočné, že celý manažment stál na jednom človeku a jeho rodine. O to viac je to obdivuhodné, že to nie je zárobková činnosť, a predsa to niekto robí.

Tento rok je rok sv. Jozefa. A vo svojom príhovore, dňa 9. 5. 2021, som spomenul aj myšlienku zakomponovania sv. Jozefa ako patróna za nenarodené deti aj do litánií pre celú Katolícku cirkev a zároveň som zdôraznil, aby sa začala diskusia na úpravu liturgického textu, kde sa spomína sv. Jozef len ako ženích Panny Márie. Ženích je jednorazová záležitosť, pričom manžel má oveľa väčšiu hodnotu. A prečo patrón? Sv. Jozef bol ten, ktorý podľa zákona mohol a aj uvažoval prepustiť Máriu s dieťaťom …a neurobil to. Postavil sa na stranu záchrany nenarodeného života, i keď nemusel…

Diakon Univ.-Prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD., MBA, MHA – Projektleiter

Viac informácií v nemeckom jazyku:

https://www.meinbezirk.at/bruck-an-der-leitha/c-regionauten-community/franziskanerkirche-9mai-10uhr-hlmesse-mit-weihbischof-scharl_a4648868