18. októbra 2021

|

Categories: Kampaň Sviečka 2021

Aj telo potrateného dieťaťa si zasluhuje patričnú úctu

Aj telo potrateného dieťaťa si zasluhuje patričnú úctu

 

Magdaléna Poloňová prežila spontánny potrat. Táto osobná skúsenosť ju natoľko zasiahla, že založila občianske združenie Tóbi, ktoré je nápomocné matkám, respektíve rodičom, ktorí prídu o svoje dieťatko spontánnym potratom a majú túžbu dieťa pochovať. Rozprávame sa o tom, aká je situácia v slovenských nemocniciach, s čím sa na občianske združenie rodičia najčastejšie obracajú a ako možno tielko pochovať.

Pani Poloňová, od roku 2005 platí u nás zákon o pohrebníctve. Ako by ste opísali súčasný stav? 

Zákon o pochovávaní nenarodených potratených detí bol v NR SR schválený 23. 9. 2005 s platnosťou od 1. 11. 2005. Odvtedy bol dvakrát novelizovaný, teraz je v platnosti zákon 398/2019 Z.z. Takže naša legislatíva už viac ako 15 rokov umožňuje rodičom potratených detí dostať tielka zo zdravotníckych zariadení na dôstojné pochovanie.

Zrejme sú stále nemocnice na Slovensku, pre ktoré by táto možnosť bola úplne novou informáciou… 

Ja som optimista a verím, že v súčasnosti je u nás na Slovensku o tejto možnosti informované vedenie každej nemocnice, aj vedenie dotknutých oddelení.

Rozhovor prinášame v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti.

Celý článok si môžete prečítať na Postoji.