27. októbra 2021

|

by: elena.buresova

|

Categories: Kampaň Sviečka 2021

V Kremničke pribudne pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti

V Kremničke pribudne pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti

V týchto dňoch pribudne ďalšie pietne miesto pre nenarodené deti. Ide o Centrálny mestský cintorín Kremnička v Banskej Bystrici. Za kolektív autorov nás informovala  Ing. Dorota Lišková a napísala nám: „Chcem vám oznámiť, že participatívny projekt Pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti je úspešne zrealizovaný. Podľa našich doterajších informácií, by sa malo jednať o prvé takéto miesto na Slovensku, ktoré bolo postavené pod záštitou mesta a tiež je v jeho správe.“ Občania mesta Banská Bystrica sami rozhodli, že financie z rozpočtu mesta pôjdu na vybudovanie toho miesta.  Je to aj miesto, kde  odičia nenarodenú detí ich budú môcť dôstojne pochovať a kde si  môžu zapáliť sviečku za ne a pripomenúť si ich pamiatku.

Banská Bystrica je prvá

Sme vďační obyvateľom  stredoslovenského mesta za ich postoj. Deklarujú ním svoj svoj názor na život a úctu k nenarodeným. A rovnako aj vedeniu mesta za túto možnosť. Možno si spomínate na našu výzvu z minulého roka.  Cez sociálne siete sme apelovali na  občanov Banskej Bystrice, aby zahlasovali za vybudovanie pietneho a pohrebného miesta pre nenarodené deti. Sme radi, že sa podaril zrealizovať tento projekt. Veríme, že Banská Bystrica nezostane osamotená a pridajú sa aj ďalšie mestá a obce. Budeme radi, ak nás o tom budete informovať.  Samozrejme, túto informáciu budeme zdieľať cez naše sociálne médiá.

Vo Fóre života nám záleží na budovaní pamätníkov nenarodeným deťom ako i pohrebných miest pre ne. Takto sa poukazuje na dôležitosť ochrany života nenarodených detí a aj na to, že život začína počatím a jeho hodný ochrany od jeho vzniku. Dnes rodičia nenarodených detí majú právo si vypýtať ostatky svojich detí a dôstojne ich pochovať.

Pietne a pohrebné miesta na Slovensku

Mapujeme všetky pohrebné a pietne miesta nenarodených deti. Mapu si môžete pozrieť na tomto odkaze.