31. októbra 2023

|

by: Fórum života

|

Categories: Nezaradené

Svedectvo matky: Z túžby po dôstojnej rozlúčke s nenarodeným dieťaťom

Svedectvo matky: Z túžby po dôstojnej rozlúčke s nenarodeným dieťaťom

 

Na Slovensku nám zákon o pohrebníctve umožňuje pochovať aj potratené deti. S celým procesom pomáha členská organizácia Fóra života – OZ Tóbi, ktorú založila laureátka Ceny Antona Neuwirtha Magdaléna Poloňová. Čo bolo impulzom založenia organizácie a ako v OZ Tóbi pomáhajú si môžete prečítať v osobnej skúsenosti matky šiestich detí Magdalény Poloňovej.

Kvôli kliešťovej borelióze som jedno dieťatko v deviatom týždni tehotenstva spontánne potratila. Bola to pre mňa nová a veľmi boľavá skúsenosť. Zrazu som si uvedomila, že život nie je samozrejmý ani jednoduchý a často nám pripraví aj takéto nečakané situácie. Veľmi som túžila niečo urobiť, pretože som sa nechcela zmieriť so skutočnosťou, že telo môjho dieťaťa, ako aj telá všetkých potratených detí, má skončiť v nemocničnom odpade!

 

V roku 2005 som sa stala spoluautorkou Zákona o pohrebníctve, ktorý prvýkrát umožnil aj rodičom na Slovensku dostať telá svojich potratených detí zo zdravotníckeho zariadenia a dôstojne ich pochovať. Túžbu niečo zmeniť som naplnila, bola som spokojná a presvedčená, že už žiadne detské telíčko neskončí ako vysoko nebezpečný biologický materiál v nemocničnej spaľovni.

Opak bol však pravdou. Zákon ľudia nepoznali a zdravotníci a právnici nemocníc ho často nerešpektovali. Vtedy sa mnohé matky na mňa začali obracať so žiadosťou o pomoc, čo viedlo k založeniu Občianskeho združenia Tóbi. V ňom už 10 rokov bezplatne pomáhame odbornými radami aj praktickou pomocou rodičom, ktorí prišli o svoje dieťatko pred narodením.

Počet týchto žiadostí rástol, čo nás priviedlo k myšlienke vytvoriť miesta pre pochovávanie potratených detí a vo februári 2012 sme nainštalovali v obci Nevoľné pri Kremnici prvé diecézne pietne miesto. Ďalšie vznikli v obci Prestavlky pri Žiari nad Hronom, vo Svätom Jure aj v Košiciach. Dnes máme takýchto hrobových miest na Slovensku už trinásť a je na nich možné nenarodené deti pochovať.

Rôzni ľudia rôzneho vierovyznania, no s rovnakou túžbou sa s dieťaťom dôstojne rozlúčiť

Pred mesiacom mladí manželia potratili v priebehu roka dve deti. V prvom prípade sa báli požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie telesných pozostatkov. Pri druhom spontánnom potrate už vyhľadali pomoc nášho OZ Tóbi.

Pohrebný obrad sa uskutočnil za účasti kňaza na pietnom mieste v Prestavlkoch. Nebolo to z náboženského presvedčenia, ale z úprimnej túžby manželov po dôstojnej rozlúčke s obidvomi potratenými deťmi, aby mali, kde zapáliť sviečku, priniesť kvietok a v spomienkach ďalej so svojimi deťmi žiť.

Na hrobovom mieste v Prestavlkoch sú pochované aj ďalšie telá nenarodených detí z celého Slovenska. Každé má svoje samostatné a dôstojné miesto posledného odpočinku. Okrem toho sme tu symbolicky pochovali aj deti, ktorých telíčka nám nemocnice nevydali: Vierka, Zuzanka, Matilda, Marek-Evka Eliška, Hanka…

Leží tu aj maličké sotva päťcentimetrové telíčko Zachariáška. Jeho rodičia si však vtedy museli od pohrebnej služby kúpiť veľkú detskú rakvu za dvesto eur. Proces pochovávania nie vždy jednoduchý, ako by sme si želali a ako by mal byť.

Mnohých môže podobný nepochopiteľný prístup od pochovania odradiť, preto sa v OZ Tóbi snažíme hľadať riešenia. S úctou sa staráme o toto pietne miesto a s rodičmi potratených detí vytvárame spoločenstvo, ktoré nám všetkým pomáha zmierňovať smútok zo straty dieťatka.

Napísala Magdaléna Poloňová v Prestavlkoch, 28. októbra 2023.