25. októbra 2022

|

by: andreaziakova

|

Categories: Kampaň Sviečka 2022

Sviečka za nenarodené deti má 20 rokov

20 rokov kampane Sviečka za nenarodené deti

Začíname už 20. ročník celoslovenskej osvetovej a vzdelávacej kampane Sviečka za nenarodené deti. Od 24. októbra do 6. novembra 2022 bude sviečka za nenarodené deti prítomná vo farnostiach, kostoloch, školách, spoločenstvách a rodinách po celom Slovensku. Kľúčovým dňom je 2. november, deň pamiatky zosnulých, kedy si chceme pripomenúť aj všetky nenarodené deti.

Spočiatku nenápadný projekt Sviečka za nenarodené deti vznikol v roku 2003, kedy spojil sympatizantov pro-life z Fóra života a eRka. “Najskôr sa len stretli mladí, ktorí išli spolu na  cintorín, a potom, čo sa pomodlili za svojich blízkych, venovali spomienku aj nenarodeným deťom,” spomína výkonný riaditeľ eRka Juraj Králik. Marošovi Čaučíkovi z eRka utkvel v pamäti moment, ako išli počas prvého ročníka Sviečky za nenarodené deti zapáliť sviečky pri pamätníku nenarodených pred Modrým kostolíkom v Bratislave a tiež pred nemocnicou na Bezručovej ulici. 

V kancelárii Fóra života, kde bol v tom čase výkonným riaditeľom Marek Michalčík, uvažovali, ako toto semienko podchytiť a ako by sa dala myšlienka sprostredkovať viacerým. A vtedy začalo Fórum života spájať. Spájať ľudí dotknutých myšlienkou ochrany nenarodených, spájať dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní priložiť ruku k dielu a manuálne na kampani zapracovať. Helenka Kozáková z kancelárie opisuje: “Mojou úlohou bolo telefonicky obvolať, samozrejme, vtedy ešte z pevnej linky na pevnú, kňazov vo farnostiach a naše členské organizácie z celého Slovenska. Takto sme ich oboznamovali s projektom a s jeho poslaním.” 

Vizuál kampane v rokoch 2011, 2012 a 2013

Vizuál kampane v rokoch 2011, 2012 a 2013

V roku 2007 stmelila myšlienku kampane fyzická sviečka, ktorá sa začala distribuovať. Aj tu stojí výrazná postava v pozadí celej kampane, pán Frýdecký, ktorý so svojou firmou Ignis Top s.r.o. pre nás sviečky nielen vyrába, ale i distribuuje. “Pred viac ako desiatimi rokmi nás v tendri oslovilo Fórum života. Hľadali dodávateľa na “nejakú akciu”. Vtedy som netušil, že pôjde o celoslovenskú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Po pár telefonátoch, kedy sme si upresnili zadanie, vznikla dohoda – 60-gramové sviečky v plastovom obale,” popisuje pán Frýdecký. O 6 rokov neskôr k plastovej sviečke pribudla väčšia, sklenená. Aj nálepky začali byť variabilné – k žltej nálepke “Sviečka za nenarodené deti” pribudla modrá “Chýbaš mi”.

Myšlienka ochrany života a spomienka na tých najzraniteľnejších v spoločnosti ostala. Zasadené semienko rastie a neustále kvitne. Dá sa povedať, že zväčšujúce sa povedomie o nenarodených deťoch ovplyvnilo aj výstavby pamätníkov nenarodeným, ktorých už je takmer 70 po celom Slovensku. Bývalí koordinátori projektu, Martin Gazdík a Anka Siekelová, spomínajú, ako sa v roku 2016 začali konať Večery milosrdenstva. Išlo o modlitebné stretnutia v kostoloch na viacerých miestach Slovenska. Tvorilo ich hovorené slovo, modlitba i piesne. “Modlitby chvál a príhovory za nenarodené deti vytvárali špecifickú atmosféru, ktorú si pamätám dodnes,” dodáva Martin Gazdík. 

Vizuál v rokoch 2016, 2017 a 2018

Rok 2019 možno spomenúť tiež ako jedným z medzníkom vo vývoji kampane. Tím vo Fóre života okolo vtedajšej koordinátorky Lucky Lalíkovej a bývalej PR manažérky Magi Vanovčanovej odviedla kus skvelej práce. “Výsledkom bol veľký krok do online fundraisingu – nový web s nádhernou darovacou stránkou, kde darca po darovaní peňazí zapáli virtuálnu sviečku kdekoľvek na Slovensku,” opisuje Magi Vanovčanová. Virtuálna sviečka bol doslova prozreteľný krok, keďže ďalšie dva roky boli poznačené pandemickou situáciou a Fórum života stratilo možnosť byť s fyzickou sviečkou medzi ľuďmi.

Je tu rok 2022 a my si pripomíname 20 rokov kampane. Vystriedalo sa tu množstvo pracovníkov, najmä dobrovoľníkov a zapálených nadšencov. Ľudia sa menia, no projekt stále funguje a napreduje, a to je na tom to krásne. Ide totiž o dôkaz, že má zmysel. Ďakujeme všetkým, ktorí Sviečku za nenarodené deti akýmkoľvek spôsobom počas 20 rokov fungovania podporili.

Medzníky kampane Sviečka za nenarodené deti

  • 2003 začiatok kampane
  • 2007 prvýkrát vyrobená originálna sviečka
  • 2013 prvýkrát vyrobená sklenená sviečka
  • 2016 Večery milosrdenstva
  • 2019 virtuálna sviečka
  • 2019 nová Modlitba za život
  • 2021 udalosť Rozsvieťme Slovensko, rozsvieťme kostol