25. októbra 2022

|

by: andreaziakova

|

Categories: Kampaň Sviečka 2022

Tlačová správa: Sviečka za nenarodené deti má 20 rokov

Tlačová správa: Sviečka za nenarodené deti má 20 rokov

Už 20. ročník celoslovenskej osvetovej a vzdelávacej kampane občianskeho združenia Fórum života Sviečka za nenarodené deti začína dnes v pondelok 24. októbra a končí 6. novembra 2022. Kľúčovým dňom je 2. november, kedy si pripomíname všetky nenarodené deti.  Cieľom kampane je nezabudnúť na deti, ktoré nemali možnosť narodiť sa, či už v dôsledku spontánneho, alebo umelého potratu.

“Kampaň nie je len pre tých, ktorí potrat svojho dieťaťa zažili. Vizitkou každej vyspelej spoločnosti je ochrana najzraniteľnejších, teda tých, ktorí „hlas ešte nemajú“ (počaté deti) alebo ktorí „svoj hlas už stratili“ (starí a chorí). Hovoriť za najzraniteľnejších nás všetkých spája naprieč spoločnosťou bez ohľadu na vierovyznanie a svetonázor. Prostredníctvom zapálenia sviečky chceme ukázať podporu tým, ktorí trpia potratom, a zároveň sa snažíme viesť dialóg. Chceme tak pomôcť vytvárať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života,” vysvetľuje predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

Ročný počet spontánnych potratov na Slovensku už prevyšuje interrupcie. Zo svojich 20-ročných skúseností konkrétnej pomoci ženám po potrate vieme o rastúcom negatívnom vplyve potratov na ženy a ich rodiny. Svetlo horiacej sviečky môže pre nich priniesť nádej, že aj tieto nenarodené deti majú svoje miesto v rodinách.

Tichá spomienka v nežnom plameni je heslom tohtoročnej kampane, pretože chceme upriamovať pozornosť na to, že aj dieťa, o ktoré žena spontánnym či umelým potratom príde, zostáva navždy v jej spomienkach a srdci. Je potrebné hovoriť o bolesti a smútku, ktorými si ženy prechádzajú, aby sa s touto obrovskou stratou dokázali ľahšie vyrovnať. Práve 2. novembra si môžeme všetci kolektívne spomenúť na deti, ktoré nedostali možnosť narodiť sa, aj na bolesť žien, ktoré potrat zažili, a pomôcť im ju niesť,” objasňuje projektový manažér kampane Sviečka za nenarodené deti Damián Baránek.

Po pandemických rokoch budeme znova môcť vidieť sviečky za nenarodené deti v školách, kostoloch, inštitúciách, spoločenstvách, no najmä v rodinách, čím vytvoríme jednu veľkú komunitu ľudí, ktorým záleží na živote. Kampaň vrcholí 2. novembra v Deň spomienky na zosnulých.

Kampaň je možné podporiť kúpou sviečky v mieste predaja, zapálením virtuálnej sviečky na stránnke www.sviecka.forumzivota.sk, zaslaním SMS s textom DMS SVIECKA na číslo 877 (cena SMS je 2 eurá), finančným darom cez portál darujme.sk alebo bankovým prevodom na účet IBAN SK 0900 0000 0050 3335 7295.

Výnos z kampane použijeme na činnosť a finančnú stabilitu Fóra života, a to predovšetkým na:

  • manažérske a odborné personálne kapacity Fóra života,
  • vnútorné a vonkajšie komunikačné aktivity, advokáciu pro-life tém,
  • vzdelávanie platformy v pro-life témach pre vedenie racionálno-kritického dialógu v spoločnosti,
  • projekty konkrétnej pomoci (poradenstvo, finančná a materiálna pomoc) pre rodiny, jednotlivcov, pre matky s deťmi v krízových situáciách.

Viac informácií na www.sviecka.forumzivota.sk.