Categories: Kampaň Sviečka 2020

Už aj v Rakúsku

Už aj v Rakúsku

 

V týchto dňoch sa po prvý raz rozbieha Sviečka za nenarodené deti už aj v susednom Rakúsku.

Profesor Pavol Tománek slúži u našich susedov ako diakon a myšlienka ochrany počatého života mu je veľmi blízka. Už niekoľko mesiacov pred kampaňou intenzívne komunikoval a spolupracoval s Fórom života, aby pripravil podobnú akciu. 3. 10. Sviečka za nenarodené deti sa oficiálne začína v Rakúsku, a tak je tu čas na štyri krátke otázky.

Sviečka za nenarodené deti na Slovensku funguje už 18 rokov. Čo vás viedlo k tomu, aby ste túto myšlienku realizovali aj v Rakúsku

Bol to môj osobný život a skúsenosť. Mal som byť totiž potratený, pretože som bol v poradí už tretie dieťa.  Naviac, lekári tvrdili, že sa narodím s postihnutím… Vždy som mal radosť z tehotných žien, hoci  som nevedel prečo. Až keď mi mama povedala príbeh, ktorý nik dovtedy nepoznal, pochopil som túto svoju radosť. Začal som bojovať za tých, ktorí to sami ešte nedokážu.

Ako prebieha Sviečka v Rakúsku? Funguje to tak ako na Slovensku, že dobrovoľníci predávajú sviečky pred kostolmi?

Ide o prvý rok, čo som danú akciu rozbehol. Sviečky som kupoval, lepil a roznášal po farnostiach sám alebo som posielal poštou. Na to som potreboval financie. Kamaráti mi pomohli, lebo im nie je cudzie bojovať za život. Dobrovoľníci? Možno budúci rok, zatiaľ je to skôr o mojich nočných prácach… Sviečky zostávajú v kostoloch a každý si môže zobrať. Kto chce, dá peniaze alebo pošle na účet,  kto nechce, nedá.

Ste v kontakte s biskupmi a s kňazmi, ako aj s veriacimi. Ako oni prijali Sviečku?

Bez osobného kontaktu by to nešlo. Veľkú modlitbovú a osobnú podporu dostávam od biskupa Scharla z Viedne. Musím však povedať, že nie všetci kňazi prijali túto možnosť bojovať za život. Mnohí preto, lebo je to prvý rok, iní preto, lebo majú iný, liberálnejší, pohľad na život, najmä na život postihnutých… Ako keby spoločnosť nechcela postihnutých ľudí.

Na Slovensku sa z registrovanej zbierky podporujú aj projekty konkrétnej pomoci a činnosť Fóra života. Rakúska Sviečka funguje na podobnom princípe? Aké projekty z nej podporujete?

Všetky peniaze idú na účet St. Elisabeth Stiftung. Táto organizácia bude prerozdeľovať peniaze na konkrétne projekty konkrétnych prolife organizácii, na pomoc slobodným mamičkám, matkám, ktoré sa rozhodujú ísť na potrat, na pomoc mamičkám, ktoré sa rozhodli mať dieťa, no finančne to nezvládajú a pod. Ja som len hlasom všetkých detí, ktoré nevládzu ešte samy zakričať.

Za rozhovor ďakuje: Elena Burešová